BG Autosport

Najbližšie preteky / Következő verseny

PRIHLASOVANIE JE UKONČENÉ ELŐNEVEZÉS LEZÁRVA

SK: AK SA NIEKTORÁ Z PRIHLÁSENÝCH POSÁDOK NEVIE ZÚČASTNIŤ SÚŤAŽE, PROSÍME, ABY STE NÁM TO OZNÁMILI VOPRED A TÝM UVOĽNILI MIESTO INEJ POSÁDKE. ĎAKUJEME 

HU: HA VALAMELYIK BENEVEZETT VERSENYZŐPÁROS NEM TUD RÉSZT VENNI A VERSENYEN, KÉRJÜK, HOGY ELŐRE TUDASSA VELÜNK ÉS EVVEL ÁTHAGYJA MÁS VERSENYZŐNEK A HELYÉT. KÖSZÖNJÜK


Zoznam prihlásených:

Zvláštne ustanovenia:

Versenykiírás: